Realizacje

Dotychczas wykonaliśmy ponad 500 opracowań tj.: dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji hydrogeologicznych, opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, ekspertyz geotechnicznych. Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych projektów, dla których wykonaliśmy opracowania geotechniczne: