Sprzęt

Dysponujemy sprzętem, który umożliwia nam działanie w każdych warunkach terenowych (sprzęt wiertniczy mechaniczny i ręczny). Profesjonalnie wyposażona pracownia geotechniczna (Krosno, ul. Tysiąclecia 14), umożliwia dokładne określenie fizyko-mechanicznych właściwości gruntu.

Nasz sprzęt laboratoryjny i terenowy posiadają wymagane przepisami certyfikaty i świadectwa wzorcowania.